Ubytovňa Pezinok

Ubytovňa Pezinok

Qh Pezinok, s.r.o.

Adresa prevádzky
Šenkvická cesta 2725/15
902 01  
Pezinok
Rezervácia ubytovania
Korešpondenčná adresa
Apollo BC II., block H, Mlynské nivy 49
821 09  
Bratislava
Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa
Mlynské nivy 49
821 09  
Bratislava

IČO: 50 405 411
DIČ: 212 032 1445
IČ DPH: SK212 032 1445

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK61 0200 0000 0000 0496 4958

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112638/B

Ubytovanie Bratislava

Parkovisko pri Ubytovaní na Bojnickej Bratislava

Qh Bojnická, s.r.o.

Adresa prevádzky
Bojnická 18
93104  
Bratislava
Korešpondenčná adresa
Apollo BC II., block H, Mlynské nivy 49
821 09  
Bratislava
Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa
Mlynské nivy 49
821 09  
Bratislava

IČO: 51 430 371
DIČ: 212 080 0869
IČ DPH: SK 212 080 0869

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK80 0200 0000 0000 0494 3858

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 129683/B

QHome, s.r.o.

Sídlo spoločnosti a korešpondenčná adresa

Mlynské nivy 49
821 09  Bratislava

IČO: 50 405 373
DIČ: 212 032 1522
IČ DPH: SK212 032 1522

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
IBAN: SK73 0200 0000 0000 0498 6858

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112651/B