Ubytovňa Pezinok

Ubytovňa Pezinok

Qh Pezinok, s.r.o.

Adresa prevádzky
Šenkvická cesta 2725/15
902 01  
Pezinok
Rezervácia ubytovania
Korešpondenčná adresa
Apollo BC II., block H, Mlynské nivy 49
821 09  
Bratislava
Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa
Mlynské nivy 49
821 09  
Bratislava

IČO: 50 405 411
DIČ: 212 032 1445
IČ DPH: SK212 032 1445

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK19 1100 0000 0029 4702 7002

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112638/B

Ubytovňa Zohor

ubytovňa Zohor zvonku

Qh Zohor, s.r.o.

Adresa prevádzky
Staničná 633/12
900 51  
Zohor
Rezervácia ubytovania
Korešpondenčná adresa
Apollo BC II., block H, Mlynské nivy 49
821 09  
Bratislava
Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa
Mlynské nivy 49
821 09  
Bratislava

IČO: 51 260 361
DIČ: 212 072 4397
IČ DPH: SK2120724397

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK20 1100 0000 0029 4904 8755

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125256/B

Ubytovanie Bratislava

Parkovisko pri Ubytovaní na Bojnickej Bratislava

Qh Bojnická, s.r.o.

Adresa prevádzky
Bojnická 18
93104  
Bratislava
Korešpondenčná adresa
Apollo BC II., block H, Mlynské nivy 49
821 09  
Bratislava
Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa
Mlynské nivy 49
821 09  
Bratislava

IČO: 51 430 371
DIČ: 212 080 0869
IČ DPH: SK 212 080 0869

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK47 1100 0000 0029 4006 2286

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 129683/B

QHome, s.r.o.

Sídlo spoločnosti a korešpondenčná adresa

Mlynské nivy 49
821 09  Bratislava

IČO: 50 405 373
DIČ: 212 032 1522
IČ DPH: SK212 032 1522

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
IBAN: SK55 1100 0000 0029 4102 7001

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112651/B